شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش چهارم

شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش چهارم

شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش چهارم

شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش چهارم

در ادامه ی آموزش شبکه-سیسکو، امروز در خدمت شما هستیم با شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش چهارم. جهت مشاهده مقاله قبلی به شماره ی Administrative Distance برای پروتکل‌های مختلف – بخش سوم مراجعه نمایید.

۲۹۰۰Switch(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0  ثبت ip address در این Vlan
۲۹۰۰Switch(config)#ip default-gateway 172.16.10.1 ثبت default-gateway برای این سوئیچ.
۲۹۰۰Switch(config-if)#description Finance VLAN قرار دادن توضیحات در یک interface خاص.
۲۹۰۰Switch(config-if)#speed 10 تعیین سرعت ۱۰ مگابایت.
۲۹۰۰Switch(config-if)#speed 100 تعیین سرعت ۱۰۰ مگابایت.
۲۹۰۰Switch(config-if)#speed auto تعیین سرعت به صورت اتوماتیک.
X900Switch(config)#ip http server فعال کردن سرویس http روی سوئیچ.
X900Switch(config)#ip http port 80 اختصاص دادن پورت به سرویس http
۲۹۰۰Switch(config)#mac-address-table static aaaa.aaaa.aaaa fa0/1 vlan 1  قرار دادن پارامتر در Mc Address
۲۹۰۰Switch(config)#no mac-address-table static aaaa.aaaa.aaaa fa0/1 vlan 1 حذف کردن پارامتر در Mc Address.
۲۹۵۰Switch(config-if)#switchport port-security فعال کردن port-security
۲۹۵۰Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky دریافت اطلاعات آدرس mac از دستگاه متصل به پورت.
۲۹۵۰Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1 مشخص کردن حداکثر تعداد دستگاه‌های متصل به پورت.
۲۹۵۰Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown دسترسی غیر مجاز باعثshutdown شدن پورت می‌شود.
۲۹۰۰Switch#show port security نمایش اطلاعات مربوط به port security
۲۹۰۰#show spanning-tree brief نمایش اطلاعات پروتکل STP
Switch(config-if)#channel-group x mode on ایجاد Channel-Group با مد on
۲۹۵۰Switch(config)#vlan 10 ایجاد Vlanبا شماره ی ۱۰.
۲۹۵۰Switch(config-vlan)#name Accounting نام‌گذاری Vlan
۲۹۵۰Switch(config-vlan)#exit خروج از vlan
۲۹۰۰Switch(config-if)#switchport mode access تبدیل پورت به حالت access
۲۹۰۰Switch(config-if)#switchport access vlan 2 قرار دادن پورت در vlan 2
۲۹۰۰Switch(config-if)#int fa0/3 وارد شدن به پورت Fa0/3
۲۹۵۰Switch(config)#int range fa 0/1 – 4 وارد شدن به چند پورت همزمان و ایجاد تغییرات روی آن.
۲۹۰۰Switch#delete flash:vlan.dat حذف فایل Vlan.dat از روی حافظه ی Falsh
۲۹۰۰Switch(config-if)#no switchport access vlan 3 خروج پورت از vlan 3 و انتقال آن به Vlan1
۲۹۰۰Switch#vlan database حذف Vlan Database
 ۲۹۰۰(vlan)#no vlan 3 حذف Vlan با شماره ۳.
۲۹۰۰Switch#show vlan نمایش جزئیات یک Vlan
۲۹۰۰Switch#show vlan brief نمایش جزئیات سریع از vlan
۲۹۰۰Switch#show interfaces نمایش اطلاعات interface مورد نظر.
۲۹۰۰Switch#debug sw-vlan packets عیب‌یابی vlan
۲۹۰۰Switch(config-if)#switchport mode trunk فعال کردن وضعیت Trunk روی پورت مورد نظر.
۲۹۰۰Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl نحوه ی برچسب‌گذاری روی فریم‌ها.
۲۹x0Switch#show int fa 0/1 switchport نمایش اطلاعات witchport روی یک پورت.
۲۹۵۰Switch(config)#vtp mode client تبدیل سوئیچ به VTP Client
۲۹۵۰Switch(config)#vtp mode server تبدیل سوئیچ به VTP Server
۲۹۵۰Switch(config)#vtp mode transparent تبدیل سوئیچ به VTP Transparent
۲۹۵۰Switch(config)#vtp domain academy تعیین دومین برای سوئیچ.
۲۹۵۰Switch(config)#vtp v2-mode تعیین ورژن VTp
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + نه =