مقایسه چند مدل استوریج محبوب بازار

مقایسه چند مدل استوریج محبوب بازار

در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با مقایسه چند مدل استوریج محبوب بازار. با ما همراه باشید.

مقایسه چند مدل استوریج محبوب بازار

Title Dell EMC VNXeVNXe 3300 Huawei OceanStor 5000/6000 V3 5800 V3 HPE 3PAR 7000 7400c NetApp FAS2500 FAS2554
Announced, date ۱-Jul-11 ۱-Nov-14 ۳۱-Dec-14 ۱-Apr-14
End Of Sale, date ۳۱-Dec-15 N/A ۳۱-Jul-15 N/A
SPC Benchmark 1™
SPC-1 IOPS™ N/A ۶۰۱.۰۲۲ ۲۵۸.۰۷۸ N/A
Average Response Time, ms N/A ۰.۸۹ ۰.۸۶ N/A
۱۰۰% Load
SPC-1 Price-Performance™ N/A $۰.۳۲/SPC-1 IOPS™ $۰.۵۸/SPC-1 IOPS™ N/A
Total Logical Capacity N/A ۱۲,۸۵ TB ۱,۱۵ TB N/A
Data Protection Level N/A Protected 2 (Mirroring) Protected 2 (Mirroring) N/A
Application Utilization, % N/A ۳۲.۹۵ ۳۵.۲۳ N/A
Usable Capacity divided by Physical Storage Capacity
General Feature
All Flash (AF): Support / Designed Yes / Not originally designed for AF Yes / Not originally designed for AF No / Not originally designed for AF Yes / Not originally designed for AF
Storage OS MCx™ V300R003 ۳PAR OS 3.2.1 ONTAP® ۹.۱
Scale-Out Configurations No Up 8 SP N/A Up to: 8 SP; 576 drives; 4.6PB RAW; 64TB FlashPool; 144GB memory.
IP Scale-out. 7,5PB.
Upgrade N/A N/A Up to 4 SP N/A
Host Connectivity iSCSI; NFS v2; NFS v3; CIFS; SMB 2; SMB3. FC; FCoE; iSCSI; NFS v2; NFS v3;  NFS v4; CIFS; IB; FTP; HTTP. FC; FCoE; iSCSI; NFS v2; NFS v3;  NFS v4;  NFS v4.1; CIFS; SMB 2; SMB3. FC; FCoE; iSCSI; NFS; pNFS; CIFS; SMB.
Max. Number of Hard Drives, per HA pair ۱۵۰ per HA pair ۱۵۰۰ per HA pair ۲۸۸ per HA pair ۱۴۴ per HA pair
۱۵۰ LFF / 150 SFF ۲.۵″:۱۵۰۰ ۳.۵″:۱۴۴۰ ۵۷۶ with 4 controllers.
Max. Number of Flash Drive, per HA pair ۱۵۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰ ۹۶
۲.۵″:۱۵۰۰ ۳.۵″:۱۴۴۰ ۲۴۰ with 4 controllers.
Max. Raw Capacity, per HA pair, TB ۳۶۰ TB ۱۱,۵۲ PB ۸۰۰ TB ۸۶۴ TB
۳۶۰TB (LFF NL-SAS) ۱۱,۵۲PB=1440disks*8TB per disk. 7,5PB with 8 Node Cluster. ۱,۶PB with 4 controllers.
Large Form Factor (LFF – 3,5″) NL-SAS 7,2k RPM: 1TB; 2TB; 3TB*. NL-SAS 7,2k RPM: 2TB; 3TB; 4TB*; 6TB*; 8TB. NL-SAS 7,2k RPM: 2TB; 3TB; 4TB; 6TB. NL-SAS 7.2K RPM: 2TB; 4TB*; 6TB*; 8TB.
SAS 10k RPM: 900*GB. SAS SSD: 200GB**; 400GB;  ۶۰۰GB; 900GB; 1,8TB. SAS SSD: 480GB; 920GB; 1,92TB. SSD**: 400GB; 800GB.
SAS 15k RPM: 300GB; 600GB. * – Aviable Encryption disk. ** – SLC. * – Self-Encrypting Drive, AES-256, FIPS 140-2 compliant ** – only in mixed Disk Shelves, e. g., 4xSSD+20xHDD.
SAS SSD: 100GB; 200GB.
* – Aviable as Self-Encrypting Drive
Small Form Factor (SFF – 2,5″) SAS 10k RPM:  ۶۰۰GB;  ۹۰۰GB*. SAS 10k RPM: 300GB; 600GB*; 900GB; 1,2TB*; 1.8TB. NL-SAS 7,2k RPM: 1TB. SAS 10K RPM: 900GB*; 1.2TB; 1.8TB*.
SAS 15k RPM: 300GB; 600GB. SAS 15k RPM: 300GB ;600GB. SAS 10k RPM: 450GB; 600GB; 900GB; 1,2TB; 1,8TB. SSD: 400GB; 800GB*; 1.6TB*; 3.8TB.
SAS SSD: 100GB; 200GB. SAS SSD: 200GB**;  ۴۰۰GB; 600GB; 900GB; 1.8TB. SAS 15k RPM: 300GB; 600GB. * – Self-Encrypting Drive, AES-256, FIPS 140-2 compliant.
* – Aviable as Self-Encrypting Drive * – Aviable Encryption disk. ** – SLC. SAS SSD: 480GB; 920GB; 1,92TB.
Additional Disk Types N/A N/A N/A N/A
Storage Processor Feature
System Architecture Asymmetric Active-Active Asymmetric Active-Active Full Mesh Active-Active Asymmetric Active-Active
Chassis height ۳U ۳U ۲U ۴U
Internal Drives of SP, per HA pair ۲۵ SFF / 15 LFF N/A ۲۴ SFF ۲۴ LFF
CPU / RAM, per SP ۱×۲,۲GHz Xeon (Sandy Bridge) 4Core / 6GB ۲x6Core / 64GB ۱×۱.۸GHz 6Core / 16GB; ۱×۱.۷۳GHz Jasper Forest processor by Intel, 2 cores / 18GB
۶۴GB by Deafault. 64GB, and 128GB aviable. ۱xGen4 ASIC / 8GB. NVRAM – 1.25GB. See more: http://goo.gl/crrlRK
SP Cache (Memory), Default per SP, GB ۶ GB ۶۴ GB ۲۴ GB ۱۸ GB
۶۴GB by default. 128GB – maximum. ۹۶GB with 4 controllers.
Cache partitioning N/A Yes:  SmartPartition N/A N/A
The allocation of a fixed amount of cache memory for monopoly use by LUN or LUN group
SSD Cashing: Read (R) / Write (W), per HA Pair N/A R:  ۹۶۰۰GB (128GB memory per controller); 2400GB (24GB memory per controller). R: Adaptive Flash Cache; 768GB. R/ReW*: FlashPool; Max. 16TB.
Only small block random read data: IO size < 64 KiB. * – ReW – ReWrite
Interfaces On Board, per SP ۲x1Gbs BASE-T N/A ۴×۲/۴/۸Gbs FC. ۴×۸/۱۶Gbs FC or 4x10GbE 10GBASE-SR;
۲x6Gbs SAS;
۲xGbE 1000BASE-T.
Interfaces, Max. per HA pair ۲۰:۰۰ ۲۸:۰۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۸×۸/۱۶Gbs FC or 8x10GbE 10GBASE-SR;
۴x1Gbs BASE-T plus 16x1Gbs BASE-T; ۸Gbs FC; ۲/۴/۸Gbs FC; ۴x6Gbs SAS;
۱۲:۰۰ ۲۸:۰۰:۰۰ ۴:۰۰ ۴xGbE 1000BASE-T.
۴x1Gbs BASE-T plus 8×1/10Gbs. ۱۰GbE FCoE. ۱۶Gbs FC;
۴:۰۰
۱۰GbE BASE-SR;
۸:۰۰
۱GbE BASE-T.
۲۴ ۸Gbs FC with 4 controllers.
Optional Card (Host Interfaces): Slots Available, per SP ۲xPCIe G2 ۸ ۲xPCIe G3 No
Optional Card (Host Interfaces): Type ۴x1Gbs BASE-T; ۴x4xSmartIO ports: 16/8GBs FC; 10Gbs FCoE; ۴×۲/۴/۸Gbs FC; No
۲x10Gbs BASE-T; ۲x16Gbs FC; ۲x16Gbs FC;
۲x10Gbs. ۴x8Gbs FC; ۲x10Gbs FCoE;
۲x10GbE  BASE-SR FCoE; ۲x10GbE  BASE-SR;
۴x10GbE  BASE-SR FCoE; ۴x1GbE BASE-T.
۴x10GbE  BASE-SR;
۴x10GbE  BASE-T;
۴x1GbE BASE-T;
۴x12Gbs SAS;
۲x56Gbs IB.
Disk Expansion Trays ۲U: 25 SFF; ۲U: 25 SFF; ۲U: 24 SFF; ۲U: 24 SFF;
۲U: 12 LFF. ۴U: 24 LFF; ۴U: 24 LFF. ۴U: 24 LFF.
۴U: 75 LFF. Up to 22 Disk Expansion Trays. DS2246 – 2U, max – 5 shelves; DS4246 – 4U, max – 5 shelves.
Disk Expansion Trays Interconnect ۶ Gbs SAS ۱۲Gbs SAS ۶Gbs SAS ۶Gb SAS
RAID Supported RAID 10; RAID-5; RAID-6. RAID 0;  RAID 1; RAID3; RAID 5; RAID 6;  RAID 10; RAID 50. RAID 0; RAID 1;  RAID5;  RAID 6; RAID10;  RAID50. RAID 4; RAID DP; RAID-TEC (triple parity).
RAID 3: l) 4Da + 1Pb (recommended): The disk utilization is about 80%. 2) 2D + 1P: The disk utilization is about 66.67%. 3) 8D + 1P: The disk utilization is about 88.89%. a: D indicates the data block. b: P indicates the parity block. RAID levels make on physical disks with a piece of logical spaces, he call “chunk” or “chunklet”. Each chunklet occupies contiguous space on a physical disk, all chunklets are 1 GB.
Software Feature
Replication: Synchronous / Asynchronous IP-Based Replication HyperReplication Remote-Copy (block) / Remote-Copy  (block) MetroCluster – aggregate-level replication (blok and file) /
SnapMirror – volume-level replication (blok and file)
HyperReplication/S – Synchronous Replication. HyperReplication/A – Asynchronous Replication. ۱ to 1 1 to N N to 1 M to N FC and IP support.
Storage MetroCluster N/A Yes:  HyperMetro N/A N/A
The Storage MetroCluster allows to have two copies of synchronous data in two sites simultaneously. Data is available to read\write at each site. Enables production workloads on both storage systems while maintaining full data consistency and protection.
Thin Provisioning: Thin / Thick Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes
Use Thinly Provisioned Virtual Volume (TPVV). The TPVV volume size limit is 16 TB.
Automated Storage Reclamation N/A Yes Yes Yes
How host operating systems can automatically reclaim space and keep LUNs online. See more: http://goo.gl/7GD04q
Deduplication, type File Only; Post Process. Inline: Block; File. Online: File; Block. Inline and Post Process: File; Block.
see more http://goo.gl/aNuK8V Only thin LUNs support SmartDedupe. ۳PAR deduplication is only available for SSD volumes or all-flash systems by 16kb block. For hybrid arrays, volumes using Adaptive Optimization storage pools can’t be deduplicated. Use Thinly Deduplicated Virtual Volume (TDVV) By the scheduler
Compression, type Yes; Post Process. Inline: Block; File. N/A Inline and Post Process: File; Block.
see more http://goo.gl/aNuK8V
Snapshot: Max. / Type of Snapshot ۲۵۶ / ROW ۱۲۸۰۰۰ / COW ۸۱۹۲ per Array; 2048 per Vol / VirtualCopy COW. ۲۵۵,۰۰۰ per SP;  ۲۵۵ per Volume / ROW
۹۶ Snapshots per Shared Folder / File System ۲۰۴۸ Snapshot per LUN; 128000 per System. Support consistency group.
Application Aware Snapshot N/A No Application Software Suite: MS Exchange; MS SQL; MS Hyper-V; Oracle. SnapManager: MS Exchange; MS SQL; MS SharePoint; Oracle (incl. RAC); SAP; VMware and Hyper-V. SnapDrive: for Windows and Unix.
HP 3PAR Application Suite for Hyper-V provides administrators the power of seamless, rapid online recovery of Microsoft Hyper-V VMs. It is an extension to Virtual Copy which enables creation of application consistent snapshots without sacrificing performance, availability or versatility.
Clones Yes Yes Yes Yes
Writeable snapshots (file) by EMC Unified Snapshots. Support 256 read-writeable snapshots per LUN. HyperClone; Maximum number of primary LUNs 128; Maximum number of secondary LUNs 265. Virtual Copy Snapshot. Base volumes are always read/write, but virtual copies can be read/write or read-only. FlexClone. See more: http://goo.gl/odloZA
Data Encryption Yes No Yes Yes
DARE with specials discs. DARE. HP 3PAR encrypted storage systems provide data encryption by using self-encrypting drives (SEDs) with a local key manager (LKM), or with certificates and an external key manager (EKM). With special disks (SED): AES-256, FIPS 140-2 compliant.
Quality of Service / Limits N/A Yes: SmartQos Yes:  HP 3PAR Priority Optimization; Vol. Yes; Limit the resources that can be consumed by a SVM, Vol, file, or LUN.
In HP 3PAR OS 3.1.2 MU2, Priority Optimization (quality of service [QoS]) offered the ability to set a maximum limit of IOPS or bandwidth available to a VVset. HP 3PAR OS 3.1.3 introduces priority levels (high, normal, and low), latency goals, and minimum goals along with the ability to set QoS rules against Virtual Domains. Only in Data ONTAP® Cluster Mode 8.2 or later. See more: http://goo.gl/K5ZyAg
Tiering N/A Yes: By Policiy. SmartTier 3Level. By Policy: 3Level, min 1h sheduler. By policy: FlashPool.
Migration granularity 512KB / 1MB / 2MB / 4MB / 8MB / 16MB / 32MB / 64MB (4 MB by default) Sub-tiered volumes (Adaptive Optimization); Time-consuming quality of service (QoS) level optimization-even (Adaptive Optimization). A NetApp Flash Pool aggregate configures SSDs and HDDs—either performance disk drives (often referred to as SAS or FC) or capacity disk drives (often called SATA)—into a single aggregate. The SSDs are used to cache data for all volumes that are provisioned on the aggregate.
Extended Storage Virtualization No Yes:  SmartVirtualization. No No
Maximum number of external LUNs 256. Maximum number of external storage arrays 32.
VMware vSphere Integration VAAI-Block:  N/A. VAAI-Block*:  Block Zero; Full Copy; HW Assisted Locking; Thin Provisioning. VAAI-Block:  Block Zero; Full Copy; HW Assisted Locking; Thin Provisioning. VAAI-Block*: Block Zero; Full Copy; HW Assisted Locking; Thin Provisioning.
VAAI-NAS:  Extended Stats; File Cloning; Space Reserve. VAAI-NAS:  Extended Stats; File Cloning; Space Reserve. VASA Storage Provider*. VAAI-NAS**: File Cloning; Native SS for LC; Space Reserve.
VASA Storage Provider. vCenter Plugin. vCenter Plugin.
vCenter Plugin. VVOL: supported. VASA Storage Provider: Block Device; File System; Capability.
* – Space reclamation can be initiated using VMware command line tools. vSphere 5.5 does not support automatic storage space reclamation of deleted files/virtual disks. * – ۳PARVASAPROVIDER ver 2.4.0.19. Block Device:Yes. File System:No. StoreServ capabilities are supported with VVols: Thin Provisioning; Array Snapshots; Auto Zero Detect; De-duplication; Virtual Copy; Space Reclamation (UNMAP); Adaptive Flash Cache; Priority Optimization; Drive type (Nearline, SSD, Fiber Channel, etc); RAID Level. VVOL: supported.
* – VAAI Thin Provisioning Space Reclamation is not supported. Reporting of soft free space threshold warnings is not supported either as part of VAAI or through VASA. Initiating live Storage vMotion in an ESXi 5.5 SAN cluster might experience failure if the VM contains a RDM device. The failure leads to automatic power-off and service disruption of the VM. Attempts to power on the affected VM could fail due to the file locking failure. ** – NetApp (Clustered and 7-Mode) Data ONTAP 8.2.2 doesn’t support Extended Stats features.
Microsoft Integration N/A N/A SMB3 Availability/Offload; ODX; SMI-S; MMC. SMB3; ODX; SMI-S;  MMC; PowerShell.
See more: http://goo.gl/71v3Db
Open Stack Integration N/A N/A Yes Yes
HP 3PAR Fibre Channel and iSCSI drivers. http://goo.gl/5PAojC NetApp clustered Data ONTAP with iSCSI. NetApp clustered Data ONTAP with NFS. NetApp Data ONTAP 7-Mode with iSCSI. NetApp Data ONTAP 7-Mode with NFS.NetApp unified driver can be configured to provision and manage OpenStack volumes on a given storage family for the specified storage protocol. The OpenStack volumes can then be used for accessing and storing data using the storage protocol on the storage family system. NetApp unified driver is an extensible interface that can support new storage families and storage protocols.
Other Management Integration N/A N/A N/A Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization
Basic Software EMC Unisphere for VNXe (Thin provisioning; VNXeDeduplication and Compression). Base OS HP 3PAR OS SW Suite: thin provisioning, get thin and stay thin;  System Tuner and Autonomic Rebalance;  Migrating your existing data with the included 180 day Online Import license; Adaptive Flash Cache. Thin Provisioning: Thin / Thick;  Automated Storage Reclamation;  Deduplication;  Compression;  Snapshot;  SnapDrive;  Quality of Service;  Data Encryption;  Tiering; VMware vSphere Integration;  Microsoft Hyper-V Integration;  Other Management Integration; LUN clone.
http://goo.gl/2pn6yx
Optional Software Application Protection Suite (Application integration and replice management); Data Protection Software Suit: Replication Suite: Software:
Security and Compliance Suite (VNXe File-Level Retention-Enterprise, Event Enabler); HyperSnap; Remote Copy; SnapVault;
HyperCopy; Peer Persistence; SnapManager Suite (Requires SnapRestore Software);
Remote Protection Suite (Replicate file data over IP); HyperClone; Virtual Copy. SnapLock Compliance;
HyperMirror. SnapLock Enterprise;
Local Protection Suite (Snapshot for file system and iSCSI VOL). Security Suite: SnapRestore;
Performance Speedup Solution Suite: SnapMirror;
Virtual Domains; FlexClone;
SmartTier; Virtual Lock Software. OnCommand Balance;
SmartCache; SnapProtect;
SmartQos; Data Optimization Suite v2: SnapProtect with Premium Bundle.
SmartPartition.
Dynamic Optimization; Premium Bundle:
Recovery Solution Suite: Adaptive Optimization;
Peer Motion Software; SnapVault;
HyperSnap; Priority Optimization. SnapManager Suite;
HyperReplication. SnapRestore;
File Persona Suite: SnapMirror;
HyperMetro Solution Suite: FlexClone.
Dynamic Optimization;
HyperMetro; Adaptive Optimization;
HyperSnap. Peer Motion Software.
Integration Migration Solution Suite: Optional Software:
SmartVirtualization; Reporting Suite;
HyperMirror; Application Suite for Oracle;
SmartMigration. Application Suite for SQL;
Application Suite for Exchange;
Independent License: Application Suite for Microsoft Hyper-V;
Application Suite for VMware;
HyperMirror; HP Cluster Extension.
HyperSnap;
HyperCopy; http://goo.gl/2pn6yx
HyperClone;
HyperReplication;
SmartTier;
SmartQos;
SmartPartition;
SmartVirtualization;
SmartCache;
SmartDedupe&SmartCompression;
HyperMetro;
HyperVault.
Operating Systems Support Microsoft Windows; VMware; Linux; Red Hat; Novell; Solaris; HP – UX; AIX; Citrix XenServer. Microsoft Windows; VMware; Linux; Red Hat; Solaris; HP – UX; AIX; Citrix XenServer. Microsoft Windows; VMware; Red Hat;  SUSE Linux Enterprise Server;  HP-UX; HP OpenVMS; Oracle Solaris; AIX; Citrix XenServer. Windows 2000; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2012; Windows XP; Linux; Oracle Solaris; AIX; HP-UX; Mac OS; VMware.
Block Module Feature
Max. LUN Size, TB ۲ TB ۲۵۶ TB ۱۶ TB ۵.۸۵۶ TB
The size limit for an individual VV is 16 TB.
Max. No. of LUNs, per HA pair ۵۱۲ ۸۱۹۲ ۱۰۲۴ ۴۰۹۶
Maximum VVs 1024 Maximum VLUN 65,536
Hosts Connection FC (FCoE), per port / per HA pair ۵۱۲ ۸۱۹۲ ۱۰۲۴ N/A / 512
Hosts Connection iSCSI, per port / per HA pair ۵۱۲ ۲۵۶ ۱۰۲۴ N/A / N/A
File Module Feature
File Module True Unified ThrueUninfied True Unified True Unified
File Module built-in SP File Module built-in SP
File Module built-in SP
CPU / Memory, per File Module N/A N/A N/A In accordance with the CPU / Memory of the SP.
Capacity, per File Module N/A N/A N/A In accordance with the Capacity of the SP.
File Module Interface, per Module N/A N/A N/A In accordance with the SP.
Max. Number of Concurrent NFS / CIFS ۲۰ ۰۰۰ N/A N/A N/A
Max File System Size, TB ۱۶ TB ۱۶ PB ۶۴ TB ۶۰ TB
۱۲۸TB with 4 controllers.
Max. No. of File Systems ۲۵۶ ۴۰۹۶ per Array. N/A ۵۰۰ per SP.
Max. Number CIFS Shares or NFS Exports, per HA pair ۵۰۰ ۱۲۰۰۰ / ۱۰۰۰۰ N/A N/A
Maximum number of SMB shares 12000. Maximum number of NFS shares 10000.
Operation Enviroment Feature
Max. Power Consumption, W (value at 200V) CE: LFF 450 / SFF CE 455; CE: 1078; CE: 595; CE 665;
CE – Controller Enclosure (HA Pair); EE – Expansion Enclosure (Disk Shelf); EE HDE – Expansion Enclosure High Density; FE – File Module.
EE: LFF 235 / SFF 230. EE: LFF 500 / SFF 356 /  HDE 1090. EE: LFF 478  / SFF 346.
EE: LFF 483 / SFF 358.
Max.Power Consumption. Max.Power Consumption. CE, EE LFF, EE SFF with 24 Drives. Drive: SFF 1.2TB 10K; LFF 4TB 7.2k. Transactional mode.
Dual SP configuration. Max.Power Consumption.
Max. Heat Dissipation, Btu/hr CE: LFF 1560 / SFF CE 1540; CE: 3676; CE: 2029; CE 2268;
CE – Controller Enclosure (HA Pair); EE – Expansion Enclosure (Disk Shelf); EE HDE – Expansion Enclosure High Density; FE – File Module.
EE: LFF 800 / SFF 785. EE: LFF 1705 / SFF 1214 /  HDE 3717. EE: LFF 1629  / SFF 2077.
EE LFF 1649 / SFF 1434.
Max.Power Factor. Max.Power Factor. CE, EE LFF, EE SFF with 24 Drives. Drive: SFF 1.2TB 10K; LFF 4TB 7.2k. Transactional mode.
Dual SP configuration. Max.Power Factor.
Operation Temperature, degrees C Oct-40 May-40 May-40 Oct-40
۵°C to 40°C at altitudes below 1800 m (5905.44 ft.) 5°C to 30°C at altitudes from 1800 m (5905.44 ft.) to 3000 m (9842.40 ft.)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + چهار =