مطالب توسط مینا افقری

نصب و راه اندازی سرویس DHCP در لینوکس

نصب و راه اندازی سرویس DHCP در لینوکس در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به نصب و راه اندازی سرویس DHCP در لینوکس بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به نصب و راه اندازی سرویس Email مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با […]

نصب و راه اندازی FTP Server

نصب و راه اندازی FTP Server در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به نصب و راه اندازی FTP Server بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به نصب و راه اندازی سرویس PHP در لینوکس مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با […]

نصب و راه اندازی سرویس PHP در لینوکس

نصب و راه اندازی سرویس PHP در لینوکس در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به نصب و راه اندازی سرویس PHP در لینوکس بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به رفع مشکل MySQL در آپدیت ۲۰۱۵ سیستم عامل Ubuntu مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته […]

رفع مشکل MySQL در آپدیت ۲۰۱۵ سیستم عامل Ubuntu

رفع مشکل MySQL در آپدیت ۲۰۱۵ سیستم عامل Ubuntu در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به رفع مشکل MySQL در آپدیت ۲۰۱۵ سیستم عامل Ubuntu بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به فعال سازی سرویس MySQL مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با […]

فعال سازی سرویس MySQL

فعال سازی سرویس MySQL در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به فعال سازی سرویس MySQL بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به اینکه چگونه سایت خود را در سرویس apache2 اجرا کنیم مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با ما همراه باشید. فعال سازی […]

چگونه سایت خود را در سرویس apache2 اجرا کنیم

چگونه سایت خود را در سرویس apache2 اجرا کنیم در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به  اینکه چگونه سایت خود را در سرویس apache2 اجرا کنیم بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به بررسی فایل ports.conf مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با […]

بررسی فایل ports.conf

بررسی فایل ports.conf در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به بررسی فایل ports.conf بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به نصب و راه اندازی وب سرور در لینوکس مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با ما همراه باشید.  بررسی فایل ports.conf: با دستور nano […]

نصب و راه اندازی وب سرور در لینوکس

نصب و راه اندازی وب سرور در لینوکس در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به نصب و راه اندازی وب سرور در لینوکس بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به ایجاد Reverse DNS Zone مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با ما همراه […]

ایجاد Reverse DNS Zone

ایجاد Reverse DNS Zone در ادامه مقالات نتورک شو در خدمت شما هستیم با بخش جدید لینوکس. در این مقاله قصد داریم به ایجاد Reverse DNS Zone بپردازیم. جهت مشاهده مقاله قبلی به ایجاد Forward Zone در DNS Server مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از وب سایت  ۳isco.ir می باشد. با ما همراه باشید. ایجاد Reverse DNS Zone: برای […]