نوشته‌ها

انواع آپدیت های موجود در ماکروسافت و نقش WSUS در آن

/
انواع آپدیت های موجود در ماکروسافت و نقش WSUS در آن در ادامه…

آشنایی با WSUS در محیط های ماکروسافتی

/
آشنایی با WSUS در محیط های ماکروسافتی در ادامه ی آموزش ماکروسافت، قصد…